FacebookYoutubeGoogleEmail

Adresy placówek

Wyszukiwarka Narodowego Funduszu Zdrowia

Wzory pism

Przykłady wniosków i pism z obszaru orzecznictwa, edukacji i prawa pracy do wykorzystania przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Informator dla rodziców - aktualizacja!!!

Zbiór najważniejszych i aktualnych informacji pomocnych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

DOBRE PRAKTYKI

Baza dobrych praktyk zawierająca projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

KONKURS

Konkurs na „Najlepsze praktyki w zakresie: godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną oraz wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" - rozstrzygnięty!

PUNKT KONSULTACYJNY

Nasze konsultantki odpowiadają na pytania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z obszaru edukacji, służby zdrowia, orzecznictwa, prawa pracy i pomocy społecznej.

O projekcie

Okres realizacji
Grudzień 2013 – Czerwiec 2015

Wartość / budżet
1 292 455,14 zł, PO KL 1.5, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel główny: Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez organizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, identyfikacje i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej

Cele szczegółowe:
1. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze promocyjnym, kierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych.
2. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze informacyjnym oraz informacyjno-doradczym, kierowane do rodziców.
3. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym kierowane do otoczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych (decydenci, pracodawcy, pracodawcy, organizacje pozarządowe, jednostki oferujące wsparcie dzieci niepełnosprawnych.

Opis projektu:
Projekt stanowi odpowiedź na problem rodziców dzieci niepełnosprawnych w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie społecznej jest bardzo niski, a utrzymanie tego stanu oznacza wysokie koszty finansowe (klienci świadczeń) i społeczne (dziedziczenie bierności, niska aktywność, roszczeniowość). W trakcie projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjna wsparta materiałami drukowanymi. Zostaną zorganizowane trzy ogólnopolskie konferencje z panelami eksperckimi, oraz 15 regionalnych spotkań z rodzicami. W ramach kampanii działa punkt informacyjny, udzielający wsparcia w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka.

Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

cid:image001.png@01D193FC.159C9500

Projekt „Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym” jest częścią projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, finansowanegoze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany przy wsparciu:

Gminy Miejskiej Kraków

www.krakow.pl

http://ngo.krakow.pl/

Województwa Małopolskiego

http://www.parasol.org.pl/images/LOGA/Logo_Malopolska_V_CMYK.jpg

www.fundusze.malopolska.pl

www.malopolska.pl

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

www.mops.krakow.pl

Dane kontaktowe

  • +48 12 3506362
  • Kraków ul. Wybickiego 3A

kontakt

zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultatntami za pomocą formularza