Brak renty, niskie emerytura – przyszłość opiekunów osób z niepełnosprawnością?

Każdy opiekun, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, ma odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Niestety gminy opłacają te składki tylko w minimalnym, wymaganym prawem wymiarze – czyli do czasu osiągnięcia koniecznego dwudziestoletniego okresu składkowego i nieskładkowego. Aby opiekun mógł otrzymać rentę dla siebie lub po jego śmierci dziecko mogło pobierać rentę rodzinną, konieczne jest opłacanie składek przez 25 lat.

Ponieważ większość gmin zaprzestaje opłacania składek opiekunom na świadczeniu pielęgnacyjnym kiedy tylko „uzbiera się” 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego, opiekunowie i ich dzieci z niepełnosprawnościami w praktyce nie mają szans skorzystać z systemu rentowego, chociaż przez jakiś okres składki były odprowadzane. Po śmierci opiekuna, jeżeli składki nie były opłacane przez 25 lat, rodzina nie dostanie nawet zasiłku pogrzebowego.

W tej chwili obowiązujące przepisy szczególnie uderzają w opiekunów osób z najtrudniejszymi niepełnosprawnościami, którzy sprawują opiekę przez wiele lat, często w efekcie tracąc zdrowie. Ci opiekunowie nie dostaną renty, dlatego zachęcamy do podpisania petycji O przyszłość tych, którzy dziś dbają o innych!