Dowóz dzieci niepełnosprawnych w ferie i wakacje

Zgodnie z przepisami oświatowymi, gminy mają obowiązek zapewnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków. Jednak ten obowiązek nie musi być realizowany we wszystkie dni w roku. Jak pokazuje przykład pana Michała, można uzyskać także dowóz w ferie na zajęcia „Zima w mieście”.

Dowóz w ferie i wakacje

W czasie ferii i wakacji letnich dzieciom niepełnosprawnym nie przysługuje dowóz do szkoły, nawet jeżeli w placówce odbywają się zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”, „Zima w mieście”. Dowóz w czasie ferii należy się przedszkolakom, bo przedszkola to placówki nieferyjne. Prawo do dowozu w wakacje, kiedy przedszkole pełni tylko dyżur lub do innego przedszkola dyżurnego, nie jest ustalone w przepisach.

Rodzice w Warszawie walczą o dowóz

W styczniu 2019 roku, tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, zgłosił się do nas pan Michał, który z żoną wychowuje dwójkę dzieci niepełnosprawnych. Syn z autyzmem uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej, córka z Zespołem Downa do szkoły specjalnej. W trakcie roku szkolnego Adaś i Łucja korzystają z dowozu zorganizowanego i finansowanego przez miasto. W czasie ferii teoretycznie każde z dzieci mogło uczestniczyć w zajęciach w ramach akcji „Zima w mieście”, ale rodzice nie mieli możliwości samodzielnego dowożenia dwójki dzieci do dwóch różnych szkół, znajdujących się w odległych częściach miasta. Rodzice składali pisemne wnioski o dowożenie dzieci, ale otrzymali odmowy. Okazało się, się w Warszawie dowóz na zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” jest przyznawany tylko dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, korzystającym z wózków inwalidzkich.

Z naszą niewielką pomocą pan Michał skontaktował się z przedstawicielami mediów, miejskimi radnymi. Wysłał nawet maila w tej sprawie do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Natychmiast dostał odpowiedź, że skrzynka jest przepełniona, więc zawiózł pismo do ratusza osobiście.
Działania taty okazały się skuteczne – kilka godzin po złożeniu pisma do prezydenta rodzina dostała wiadomość, że dowóz w czasie ferii będzie.

Jest szansa na dowóz dla wszystkich dzieci w czasie ferii i wakacji?

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł o braku dowozu „Ferie w czterech ścianach? Ojciec interweniował w sprawie dzieci z niepełnosprawnościami” W swojej wypowiedzi pan Michał podkreślił, że jego zakończone sukcesem starania o dowóz dla Łucji i Adasia to nie jest koniec jego działań w tym zakresie. „Rozwiązuje to tylko jednostkowy problem. Nie gwarantuje jednak, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Poza tym są też inni rodzice i opiekunowie, którzy się z tym mierzą. A nie wszyscy mają tyle czasu i sił, by chodzić za swoją sprawą. Przyznawanie transportu tylko wybranym to nieetyczne i nieuzasadnione dzielenie dzieci na lepsze i gorsze.” Z kolei wypowiedź przedstawicielki ratusza daje nadzieję, że zasady dowozu się zmienią: „Staramy się zapewnić transport przede wszystkim tym, którzy tego najbardziej potrzebują, ale widzimy problem związany również z dziećmi z innymi formami niepełnosprawności. Będziemy diagnozować skalę potrzeb i mam nadzieję, że przed wakacjami letnimi uda nam się znaleźć rozwiązanie – zapowiada wicedyrektorka biura sportu i rekreacji Dorota Ognicha.”