Strajk i zamknięte przedszkole? Rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy.

Rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy, jeżeli z powodu strajku szkoła lub przedszkole zostaną zamknięte. W takiej sytuacji rodzic może sam zapewnić dziecku opiekę i otrzymać zasiłek.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko w sytuacji choroby pociechy, ale również wtedy, gdy nastąpi niespodziewane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubiku dziecięcego czy szkoły, a rodzic nie ma z kim zostawić dziecka.

Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek?

Przede wszystkim należy poinformować pracodawcę, że nie będzie nas w pracy. Także u pracodawcy składamy łożyć u pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy (druk Z-15). Do druku koniecznie! należy dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Co to znaczy niespodziewane zamknięcie?

Zamknięcie placówki uważa się za niespodziewane, jeżeli rodzic został poinformowany o tym fakcie w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

Komu należy się zasiłek i ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy należy się wszystkim ubezpieczonym w sytuacji, kiedy nie ma innego członka rodziny, który mógłby zapewnić dziecku opiekę. Za dni opieki nad dzieckiem, kiedy przedszkole/ żłobek/ szkoła są zamknięte, należy się 80% wynagrodzenia. Należy pamiętać, całkowita liczba dni, za które pobiera się zasiłek opiekuńczy z powodu opieki na dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.