Strajk w oświacie – przedszkola mogą zostać zamknięte

Oświatowe związki zawodowe zapowiadają ogólnopolski strajk, który ma się odbyć wiosną. W tej chwili z danych Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że do protestu przystąpi ok 75% wszystkich placówek oświatowych.

Termin strajku nie jest jeszcze znany, ale spekuluje się, że będzie on zbieżny z datą egzaminów maturalnych, gimnazjalnych lub ósmoklasisty, uniemożliwiając ich przeprowadzenie. To właśnie uczniowie zdający w tym roku egzaminy mogą najbardziej ponieść najbardziej dotkliwe skutki całej sytuacji.

Brak opieki w przedszkolach i internatach

Należy jednak pamiętać, że do strajku przygotowują się także pracownicy przedszkoli (np. wszystkich przedszkoli w warszawskich dzielnicach Wawer i Ursynów). Jeżeli dojdzie do protestów, dyrektorzy nie będą w stanie zapewnić dzieciom opieki. Bez opieki mogą też zostać dzieci i młodzież mieszające w bursach i internatach.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Strajkować zamierzają też nauczyciele pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, więc zaplanowane na dzień protestów badania, diagnozy, posiedzenia zespołów orzekających nie odbędą się.