Brak renty, niskie emerytura – przyszłość opiekunów osób z niepełnosprawnością?

Każdy opiekun, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, ma odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Niestety gminy opłacają te składki tylko w minimalnym, wymaganym prawem wymiarze – czyli do czasu osiągnięcia koniecznego dwudziestoletniego okresu składkowego i nieskładkowego. Aby opiekun mógł otrzymać rentę dla siebie lub po jego śmierci dziecko mogło pobierać rentę rodzinną, konieczne jest opłacanie składek przez 25 lat.

(więcej…)