Świadczenia pielęgnacyjne dla obojga rodziców przy więcej niż jednym dziecku z niepełnosprawnością

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, który rezygnuje z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć z powodu konieczności opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. A co w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne i jeden rodzic nie radzi sobie z opieką? (więcej…)

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą

 

Fundacja Imago oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają na konferencję „Powrót rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Szanse i bariery”, której celem jest podsumowanie projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”.

Konferencja odbędzie się 29 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, w godz. 11.30 – 15.00. (więcej…)

Wyróżnieni w naszym konkursie

Mamy przyjemność przedstawić sylwetki wyróżnionych przez nas Laureatów konkursu „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową  i społeczną”.

3 wspaniałe kobiety,  mimo trudów łączące pracę społeczną i  zawodową z wymagającą opieką nad dziećmi oraz jeden mężczyzna – aktywny, stanowiący olbrzymie wsparcie dla syna i żony, równocześnie prowadzący własną działalność gospodarczą.

Poznajcie ich: (więcej…)

Ulgi podatkowe

Z dniem 30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2014, przypominamy więc na jakich zasadach można skorzystać z ulgi podatkowej dla opiekunów dzieci z niepełnoprawnościami. Kto może skorzystać z ulg? Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami – legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jak i ich opiekunowie. (więcej…)

Najczęstsze pytania, na które udzielamy rodzicom odpowiedzi

Zdiagnozowanie niepełnosprawności dziecka i zmierzenie się z tą trudną wiedzą – to dla rodziców wielkie wyzwanie. W pokonaniu obciążenia psychicznego, naturalnego w tej sytuacji, pomaga miłość do dziecka i wzajemne wsparcie obojga rodziców.

Co jednak z problemami życia co dziennego? Z licznymi formalnościami, obowiązkami, organizowaniem leczenia, opieki i rehabilitacji dziecka? (więcej…)