Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 16 września

W  imieniu Partnerów i współorganizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji. (więcej…)

Relacja z Konferencji

 

W ostatni piątek maja odbyła się w Krakowie Konferencja „POWRÓT RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNEK PRACY. SZANSE I BARIERY” organizowana przez Fundację Imago oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, będąca podsumowaniem trwającego od grudnia 2013 roku projektu dedykowanego rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami. (więcej…)

Zaktualizowany informator dla rodziców

Drodzy rodzice, mamy przyjemność zaprezentować Wam zaktualizowany Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami przygotowany w ramach naszego projektu. Znajdziecie tu omówienie zagadnień dotyczących służby zdrowia, edukacji i prawa pracy.

Zapraszamy do korzystania!

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą

 

Fundacja Imago oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają na konferencję „Powrót rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Szanse i bariery”, której celem jest podsumowanie projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”.

Konferencja odbędzie się 29 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, w godz. 11.30 – 15.00. (więcej…)

Wyróżnieni w naszym konkursie

Mamy przyjemność przedstawić sylwetki wyróżnionych przez nas Laureatów konkursu „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową  i społeczną”.

3 wspaniałe kobiety,  mimo trudów łączące pracę społeczną i  zawodową z wymagającą opieką nad dziećmi oraz jeden mężczyzna – aktywny, stanowiący olbrzymie wsparcie dla syna i żony, równocześnie prowadzący własną działalność gospodarczą.

Poznajcie ich: (więcej…)