Informator dla rodziców – aktualizacja!!!

Drodzy rodzice, mamy przyjemność zaprezentować Wam zaktualizowany Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, przygotowany w ramach naszego projektu. Znajdziecie tu omówienie zagadnień dotyczących służby zdrowia, edukacji i prawa pracy.

Stan prawny aktualny na dzień 14.01.2016 r.

Zapraszamy do korzystania!

Obowiązek dowozu dzieci do szkół i przedszkoli

Obowiązek szkolny powoduje, że wszystkie dzieci, zarówno zdrowe, jak i te z niepełnosprawnościami powinny znaleźć miejsce w placówce oświatowej. Wyjątek stanowi tylko nauczanie indywidualne, organizowane w domu oraz nauczanie domowe. Na urzędzie gminy, w której mieszka dziecko, spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu do przedszkola lub szkoły, jednak tylko w określonych sytuacjach.

W jakich?

O tym poniżej. (więcej…)