Obowiązek dowozu dzieci do szkół i przedszkoli

Obowiązek szkolny powoduje, że wszystkie dzieci, zarówno zdrowe, jak i te z niepełnosprawnościami powinny znaleźć miejsce w placówce oświatowej. Wyjątek stanowi tylko nauczanie indywidualne, organizowane w domu oraz nauczanie domowe. Na urzędzie gminy, w której mieszka dziecko, spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu do przedszkola lub szkoły, jednak tylko w określonych sytuacjach.

W jakich?

O tym poniżej. (więcej…)

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 16 września

W  imieniu Partnerów i współorganizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji. (więcej…)

Relacja z Konferencji

 

W ostatni piątek maja odbyła się w Krakowie Konferencja „POWRÓT RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNEK PRACY. SZANSE I BARIERY” organizowana przez Fundację Imago oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, będąca podsumowaniem trwającego od grudnia 2013 roku projektu dedykowanego rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami. (więcej…)